Bra inomhusklimat till låg energikostnad

Nyckeln till en god inomhusmiljö är behovsstyrning! Genom behovsstyrning kan vi slippa torrt inomhusklimat på vintern och få en bra inomhustemperatur. Behovsstyrning leder dessutom till låg energianvändning. Vi har utvecklat enkla sätt att behovsstyra ventilation och värme, och arbetar med allt från naturlig ventilation till avancerade anläggningar med intelligenta don.

DELTAte VVS-konsulter

Inomhusmiljö har alltid varit vår hjärtefråga. Vi är helt enkelt extra intresserade av att via rätt systemlösningar skapa en kombination av låg energianvändning och god inomhusmiljö där människor trivs. Vår utgångspunkt i projekteringsarbetet är att se på byggnaden ur tvärvetenskaplig betraktelse där innemiljön är en helhet, från arkitektur, till rätt ljus, till rätt klimat.

Mer info och referensprojekt hittar ni hos vårt moderföretag Wikström AB under http://wikstromab.se/referensprojekt/alternativa-vvs-losningar

DELTAte
Södra Gubberogatan 8
416 63 Göteborg
ett dotterföretag till Wikström AB

Tel: 031 - 707 17 90
info@deltate.se